Dnes je utorok, 03.august 2021, meniny má: Jerguš
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Keď sa blíži škola: Zápisy do základnej školy

máj 30, 2016 - 00:14
Rozmýšľate ako môžete vy rodičia pomôcť svojmu predškolákovi v plynulom prechode z materskej školy na základnú? Chceli by ste si nejako overiť, či zvládne školské povinnosti? Alebo sa azda pohrávate s myšlienkou, či by nebolo lepšie požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky?
Foto: 

Vstup do školy je významný medzník v živote dieťaťa, ale aj celej rodiny, ktorým sa zásadne mení ich doterajší spoločný život. Hrová činnosť ustupuje do pozadia, hlavnou činnosťou sa stáva učenie. Malý žiačik (a spolu s tým aj jeho rodičia) sa musia prispôsobiť požiadavkám školy....

Absolvovali sme zápis a čo teraz?

Máme za sebou obdobie zápisov do 1. ročníkov základnej školy. Odborníci sa zhodujú na tom, že túto udalosť by mali rodičia vnímať ako príležitosť vypočuť si nestranný názor odborníkov – učiteliek na ich dieťa. Pani učiteľky si tu overujú napríklad aj to, či je reč detí správna, či deti dokážu vydržať chvíľku bez mamy, ktorá ich na zápis priviedla. Na základe krátkeho (a naozaj hravého) rozhovoru s dieťaťom – vzhľadom na ich dlhoročné skúsenosti s prváčikmi) už dokážu rodičov upozorniť na oblasti, v ktorých má dieťa ešte nejaké rezervy. Rodičom poradia, na čo sa zamerať, ktoré oblasti treba rozvíjať.

Nedostatky budúcich prváčikov

Najčastejšie to býva oblasť reči, keď dieťa nevyslovuje všetky hlásky čisto. Problémom v ostatných rokoch je i oblasť pozornosti, keď sa dieťa nevydrží sústrediť na jednu činnosť viac ako 5-10 minút, čo môže byť neskôr v škole problémom. Ďalším nedostatkom býva oblasť grafomotoriky, keď dieťa nesprávne alebo príliš kŕčovito drží ceruzku... Toto všetko sú oblasti, v ktorých sa od zápisu do septembra dá ešte veľa vecí vylepšiť. A je určite dobré, aby o rezervách detí boli rodičia informovaní.

Keď už sú ale deficity na alebo za hranicou prípustnosti, na čo najčastejšie upozornia rodičov učiteľky v materskej škole, nastupujú tzv. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológovia v prípade neistoty rodičov, či na odporúčanie materskej školy prevedú diagnostiku dieťaťa - tzv. testy školskej zrelosti. Psychológ na základe nich potvrdí alebo vyvráti pochybnosti rodičov ohľadom úrovne školskej spôsobilosti u dieťaťa. Odporučí rodičom, či dieťa ešte do septembra dozrie na školu, alebo je naozaj vhodnejšie uvažovať o odklade povinnej školskej dochádzky.

Odklad – áno alebo nie?

Dnes sa objavuje trend dávať deti neskôr do školy. Rodičia si tak trochu mylne nahovárajú, že o rok neskôr budú deti šikovnejšie, múdrejšie a školu zvládnu ľahšie. Treba mať však na pamäti aj druhú stránku: hrozí totiž, že deti sú zrelé na školu v septembri a o rok sa už nudia, prídu o svojich rovesníkov - kamarátov zo škôlky a strácajú radosť z poznávania.

Ako vedia pomôcť rodičia?

Na mieste je otázka: Aké majú rodičia možnosti, aby s deťmi vylepšili jednotlivé oblasti, ktoré zavážia pri bezproblémovom zvládnutí prvého ročníka v škole? Dnes už majú rodičia k dispozícii špeciálne pomôcky – napr. pracovné zošity Kuliferdo, ktoré rozvíjajú a následne aj overujú u detí všetky získané zručnosti potrebné k bezproblémovému vstupu do základnej školy. Jednotlivé pracovné zošity sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, pozornosti, pamäte, podnecujú rozvoj sluchového aj zrakového vnímania - jednoducho všetkého, čo sa v prvej triede podpíše pod úspešnosť prváčika v zdolávaní jeho prvých školských povinností.  Čo je dôležité: tieto pracovné zošity sú koncipované tak, aby s nimi vedeli pracovať aj rodičia doma. Deti sa tak môžu hravou formou pripravovať na školu. Treba povedať, že na rozdiel od klasických maľovaniek tieto pracovné zošity koncipovali tímy odborníkov.

V detskom veku je obdobie od zápisu až do septembra (t.j. takmer 5 mesiacov) dostatočne dlhým obdobím, kedy vzniká naozaj veľký priestor na to, aby sa eliminovali jeho nedostatky či rezervy v jednotlivých oblastiach. Rodičia by sa len nemali báť. Prípravu na školu by nemali nechávať len na materskú školu. Sú to práve oni, kto zohráva nesmierne dôležitú rolu v tom, ako bude neskôr dieťa vnímať školu. Rozhodne by sa mali vyvarovať výrokom typu: „Počkaj, veď škola ťa naučí!“ alebo „Veď uvidíš, tam ťa prinútia sedieť....“ Dieťa je prirodzene zvedavé a hravé. Na toto by sa mali rodičia zamerať – rozvíjať to, čo je deťom vlastné: hra a zvedavosť.

Zdroj: RAABE, Pracovné zošity Kuliferdo – školská zrelosť (rozvíjanie)
 

- - Inzercia - -