Dnes je sobota, 24.október 2020, meniny má: Kvetoslava
Čas čítania
7 minutes
Zatiaľ prečítané

Do kúpeľov vás môže poslať aj lekár

august 12, 2020 - 10:00
Zlaté kúpele Turčianske Teplice patria medzi najobľúbenejšie kúpeľné destinácie na Slovensku. O tom, ako sa do kúpeľov môžete dostať aj s príspevkom od zdravotnej poisťovne a čo sa v kúpeľoch v srdci Slovenska lieči, sme sa rozprávali s primárom MUDr. Mariánom Markechom, ktorý je zároveň riaditeľom Úseku liečebnej starostlivosti v Turčianskych Tepliciach.

Prečo sú liečebné kúpele stále také populárne? V čom je ich význam?

Na túto otázku by sa dalo odpovedať veľmi dlho. Je to totiž kombinácia viacerých faktorov – v prvom rade stáročiami overené pozitívne účinky liečivých minerálnych vôd, ďalej príjemné pokojné kúpeľné prostredie a komplexný prístup k pacientovi. V kúpeľoch sa nelieči len konkrétne ochorenie, ale sú oázou, ktorá pomáha návratu z ochorenia do zdravia. Ale kúpele – a to je nesmierne dôležité, pôsobia aj preventívne, podporujú imunitu. Kúpeľný pobyt dokázateľne znižuje stres.

Prečo by sme mali povzbudzovať našu imunitu?

Zlaté kúpele Turčianske Teplice ponúkajú aj pobyty špeciálne zamerané na povzbudenie imunity a tak pôsobia preventívne. Dokonca v našej ponuke aktuálne nájdete pobyt Imunita, ktorý je procedúrami i jedálničkom určený práve na posilnenie imunity a zdravotného stavu organizmu. Tento program sme  pripravili špeciálne preto, aby sme ponúkli hosťom možnosť budovať si imunitu práve v týchto časoch, keď sa zvýšilo ohrozenie ochoreniami, akými je aj covid 19. Svet sa zmenšil, cestujeme po celej zemeguli a s nami aj vírusy. O to viac sa musíme usilovať ochrániť seba aj okolie pred týmito nástrahami. Ak príde ochorenie, môže byť už neskoro. Krásne prírodné prostredie Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice, unikátne liečivé pramene termálnej minerálnej vody, prekrásny park, vybavenie kúpeľov i skladba jednotlivých procedúr sú základ pre preventívne pobyty na posilnenie obranyschopnosti ľudského organizmu. Takéto programy u nás nájdete a sú určené všetkým.

Do kúpeľov môže ísť každý?

Áno, každý, ale musíme rozlišovať medzi tými, čo prichádzajú cielene sa liečiť a na zdravotnícke pobyty, a tými, čo prichádzajú vlastne na dovolenku a relax. Tí, čo sa prichádzajú liečiť, na rekonvalescenciu prípadne na rehabilitačný pobyt, môžu do kúpeľov prísť aj tak, že celý pobyt alebo všetky zdravotnícke služby preplatí zdravotná poisťovňa v rámci kúpeľnej starostlivosti. Zväčša sú tieto pobyty na tri, resp. štyri týždne, výnimočne kratšie.

Kúpeľná starostlivosť je ústavná zdravotná starostlivosť. Čo sa skrýva za týmto pomenovaním?

Znamená to, že v kúpeľoch dostane pacient medicínsky overené a certifikované kúpeľné liečebné procedúry. Procedúry indikuje lekár a robia sa pod odborným dohľadom zdravotníckeho personálu. To je zásadný rozdiel medzi kúpeľným pobytom a bežným wellness pobytom, ktorého cieľom je iba oddych a relax.  Alebo inak povedané – kúpeľná starostlivosť je zdravotnícka služba, ktorá musí spĺňať všetky náročné predpisy vyplývajúce zo zákona, ktoré sú rovnako prísne ako v prípade nemocníc. Sme tu pre to, aby sme ľudí liečili. A to príjemné klimatické a kultúrne prostredie dopomáha k celkovým úspechom liečby. 

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu, ktorú mu úplne alebo čiastočne uhradí zdravotná poisťovňa?

Kúpeľnej starostlivosti predchádza ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. Teda v zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o  poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o tom, že pacient sa dlhodobo liečil na konkrétnu diagnózu, alebo mal úraz či operáciu, ktorá vyžaduje následné doliečenie v kúpeľoch. Lekár nemôže predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia, ako prvú zdravotnú starostlivosť. To by poisťovňa neschválila. Ale aj taký pacient môže prísť do kúpeľov na liečebný pobyt, len si ubytovanie, stravu a zdravotné procedúry, ktoré mu odporučíme pri vstupnej prehliadke, hradí sám.

Ak kúpeľnú starostlivosť hradí poisťovňa, čo mi hradí?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V celom rozsahu – teda v prípade indikácií (ochorení, diagnóz) zaradených v kategórii „A“ – má  pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu počas celého liečebného pobytu. V prípade indikácií zaradených v kategórii „B“ má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ale ubytovanie a stravu si hradí sám. V oboch prípadoch dostáva pacient komplexné zdravotnícke služby na  najvyššej možnej úrovni.

Ak mám dlhodobé zdravotné problémy a chcem ísť ako pacient do kúpeľov, kto by mal vypísať a navrhnúť kúpeľnú liečbu?

To, že pacient chce ísť do kúpeľov, nestačí. Naozaj je potrebné byť v dlhodobej starostlivosti u lekára, resp. byť po operácii či úraze. Takže návrh na kúpeľnú liečbu primárne vypisuje lekár – špecialista. Podľa platnej právnej úpravy môže poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých alebo lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie.

V indikačnom zozname (teda v zozname ochorení, pre ktoré sa kúpeľná starostlivosť odporúča) je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých má v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažuje poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Aké sú potrebné vyšetrenia?

Veľmi dôležitá podmienka pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad sedemdesiat rokov musia mať v návrhu na liečbu aj výsledky interného vyšetrenia. Osobitný prípad sú pacienti po úrazoch a po operáciách. U pooperačných a poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie.

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) na pobočku zdravotnej poisťovne. Revízny lekár poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie údajov, prípadne prepracovanie návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Ako postupovať, keď zdravotná poisťovňa schváli návrh na kúpeľnú liečbu?

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi, že schválila kúpeľnú liečbu i kúpeľné zariadenie, v ktorom ju môže absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám s kúpeľným zariadeným dohodne dátum nástupu. Dôležité pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do dvanástich mesiacov od operácie),  je nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Ako často môže ísť pacient do kúpeľov?

Platí, že v jednom kalendárnom roku možno absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz. V indikačnom zozname je pri niektorých diagnózach uvedené, ako často možné pri ňom absolvovať kúpeľnú liečbu. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Viackrát sme hovorili o indikačnom zozname. Čím je určený, prečo vo všetkých kúpeľoch nemožno liečiť všetky ochorenia?

Na Slovensku máme v podstate dva typy liečebných kúpeľov – tie, v ktorých sa využíva na terapiu liečivá voda a klimatické, teda tie, kde sa využívajú klimatické podmienky na liečbu ochorení. Liečivá voda nie je všade rovnaká, má rôzne zloženie, teplotu a účinky. Napríklad voda v Turčianskych Tepliciach je bohato mineralizovaná (sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie), termálna a má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. Práve zloženie vody, prípadne prírodného prostredia významne ovplyvňuje špecializáciu kúpeľov.

Ktoré indikácie, teda ochorenia sa liečia v Turčianskych Tepliciach?

V Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice liečime choroby pohybového aparátu, choroby obličiek a močových ciest, nervové poruchy, choroby tráviaceho ústrojenstva a gynekologické ochorenia. Rovnako prijímame aj pacientov po onkologických ochoreniach a tiež pacientov s tzv. chorobami z povolania. Podrobný indikačný zoznam nájdete aj na našich webových stránkach www.therme.sk. Indikačný zoznam schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva SR a musí byť dobre zdokumentovaný. Takže ak má pacient diagnózu, ktorá je v súlade s indikačným zoznamom, má na kúpele priamo nárok.

Ak teda nie sme pacienti, čo všetko kúpele ponúkajú? Môžu byť zdravým spôsobom prežitia dovolenky?

Dokonca si myslím, že dovolenka v kúpeľoch je najlepšie možné riešenie, ako dopriať oddych a regeneráciu telu i duši. Kúpele ponúkajú komplexnú starostlivosť a na rozdiel od iných turistických centier si treba uvedomiť, že sú zároveň zdravotníckym zariadením. To znamená, že ponúkajú vysoký štandard hygienického zabezpečenia i pravidelnú kontrolu zamestnancov a ich zdravotného stavu. Dbá sa v nich na prísne dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení, čo je podmienka vyplývajúca z pravidiel fungovania zdravotníckych zariadení v súčasnosti. V žiadnom prípade to však neohrozuje vysoký štandard ponúkaných služieb. Takže každý, kto k nám príde, sa bude cítiť bezpečne a verím, že aj príjemne. 

- - Inzercia - -